Bouppteckning i Sölvesborg

Boutredning

Många viktiga juridiska frågor uppstår i samband med ett dödsfall. Här kan vi på begravningsbyrån se till att ni får hjälp av juridisk expertis. Det första som måste göras i samband med ett dödsfall är en boutredning – ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Bouppteckning
I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning
Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex betalning av räkningar, eftersändning av post, lösöre osv. – efter överenskommelse.

Arvskifte
Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.