Begravningen

Vår ambition är att varje begravning vi är med och arrangerar blir så bra och personligt präglad som möjligt. Vi vill att den ska leva kvar som ett vackert minne för alla som deltar.

Vi ser också till att sammanställa material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Ett minne som vi vet att du kommer att få glädje av.

På begravningsdagen
Vi finns på plats i god tid före begravningen för att se till att kistan kommer på plats, liksom dekorationer, program, ljusarrangemang mm.När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske.

Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården.

Gravsättningen
Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.

Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn.