Med omtanke om de dina

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är faktiskt då du bör göra det och du ska se det som en omtanke om dina efterlevande.
Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Omtanken att alla kostnader för din begravning är garanterade – vad som än händer.

Hur ska gravstenen se ut?

Ett av de önskemål man bör ge uttryck för i god tid är vilken sorts gravsten man vill ha. Skriften ”Stenar berättar” är tänkt som en inspirationskälla inför det valet. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”, så kanske du kan räta ut ännu ett frågetecken den dagen du inte längre kan berätta hur du vill ha det.

Försäkra dig om att pengar finns

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till en begravning. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning, om den avlidne inte har nedtecknat sina önskemål i t ex Livsarkivet.
Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring.